Intercultural Management Congress
Intercultural Management Congress
Register

Warszawa

28-29.09.2017

Intercultural Management Congress

 

Szanowni Państwo, 
 

Clark University (USA), Społeczna Akademia Nauk w Łodzi mają przyjemność zaprosić Państwa na:

XI MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ „INTERCULTURAL MANAGEMENT CONGRESS".
 
oraz 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "W stronę różnorodności. Od koncepcji
do aktualnych problemów zarządzania."


Jedenasta edycja konferencji "Zarządzanie Międzykulturowe" poświęcona będzie w szczególności kwestiom związanym z zarządzaniem i przywództwem w wielokulturowych korporacjach, kulturze organizacyjnej we współczesnym świecie oraz komunikacji międzykulturowej.

W ramach konferencji 
"W stronę różnorodności. Od koncepcji do aktualnych problemów zarządzania" zapraszamy Państwa do zaprezentowania wyników własnych przemyśleń i badań w zakresie zarządzania różnorodnością w różnych obszarach funkcjonowania współczesnych organizacji. Do udziału w konferencji zapraszamy osoby, które zajmują się różnorodnością wewnątrz organizacji, jak i problemami różnorodności w relacjach organizacji z otoczeniem.
 

Z wyrazami szacunku i szczerej sympatii,
 
Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski
 

 
dr
michał Chmielecki

 

 

Komitet naukowy
prof. dr hab. Łukasz Sułkowski  - Przewodniczący Społeczna Akademia Nauk
prof. dr hab. Ewa Bogalska-Martin Universite de Pierre Mendes, Grenoble
prof. John Chetro-Szivos Clark University, USA
prof. dr hab. Natalia Czuchraj Politechnika Lwowska, Ukraina
prof. dr hab. Barbara Kożuch Instytut Spraw Publicznych UJ
prof. dr hab. Jewgienij Krikawskij Politechnika Lwowska, Ukraina
prof. dr hab. Jan Lichtarski Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
prof. dr hab. Tadeusz Listwan Społeczna Akademia Nauk
prof. dr hab. Claude Martin Universite de Pierre Mendes,Grenoble
prof. dr hab. Jerzy Mączyński University of Management
prof. dr hab. Bogdan Nogalski Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. inż. Aleksander Noworól Instytut Spraw Publicznych UJ
prof. dr hab. Ryszard Piasecki University of Management, University of Lodz
prof. dr hab. Maria Romanowska Szkoła Główna Handlowa
prof. dr hab. Stanisław Sudoł Uniwersytet Mikołaja Kopernika
prof. dr hab. Michał Trocki Szkoła Główna Handlowa
prof. dr hab. Sławomir Magala Erasmus Univeristy Rotterdam
prof. dr hab. Stanisław Puppel - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Sefan Trzcieliński - Politechnika Poznańska
prof. dr hab. Marek Kwiek - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. Hugh Wilmott- Cass Business School

prof. Torsten Pieper - Kennesaw State Univeristy
dr Michał Chmielecki - sekretarz Społeczna Akademia Nauk 
 
Komitet organizacyjny
William Mosakowski Clark University, USA – Honorowy przewodniczący
prof. dr hab. Roman Patora - Społeczna Akademia Nauk
dr inż. Jadwiga Gawryś - Przewodnicząca Społeczna Akademia Nauk
dr inż. Zdzisław Szymański Społeczna Akademia Nauk
dr Marcela Rebeca Contreras Loera Universidad de Occidente
dr Robert Seliga
dr Andrzej Woźniak
dr Beata Mazurek-Kucharska
dr Anna Migdał
dr Maciej Dębski - sekretarz
dr Adriana Krawczyk, Amsterdam University of Applied Sciences
Anna Szymańska
Karolina Welc


 
W ramach opłaty konferencyjnej istnieje możliwość publikacji w dwóch czasopismach: „Journal of Intercultural Management” (w języku angielskim 11 pkt) oraz „Przedsiębiorczość i Zarządzanie. Studia z zarządzania międzykulturowego” (w języku polskim 14 pkt). Decyzje dotyczącę publikacji i zakwalifikowania artykułu do danego czasopisma podejmują redaktorzy czasopism.

Aby zarejestrować się na 
XI MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ „INTERCULTURAL MANAGEMENT CONGRESS" skorzystaj z formularza na tej stronie lub kliknij w przycis poniżej:
  Zarejestruj się
 
 
Aby zarejestrować się na Ogólnopolską konferencję: "W stronę różnorodności. Od koncepcji do aktualnych problemów zarządzania" Przejdź na:

http://www.diversity.spoleczna.pl/